Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail i IP w celach marketingowych. Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie.

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Gąska sp. z o.o. oraz wybrany przez Pani/Pana sprzedawca 
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych będą pracownicy i współpracownicy ADO, partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich - tylko gdy państwo trzecie zapewnia adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych. 
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. 
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.